Relatietherapie

Aanpak:

Gestart wordt met een vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 minuten. In dit gesprek kunnen zowel u als ik onderzoeken of een samenwerking mogelijk is. Gekeken wordt naar de vraagstelling oftewel het probleem, maar ook naar de krachten van jullie relatie. Uiteraard is het van belang dat u het gevoel krijgt of er een werkrelatie kan ontstaan.

Vervolgens wordt er zorgvuldig stil gestaan bij de intakefase. Deze bestaat uit 4 gesprekken:

 1. Een gezamenlijk gesprek
 2. Een individueel gesprek (partner 1)
 3. Een individueel gesprek (partner 2)
 4. Een gezamenlijk gesprek waarin alle informatie wordt gebundeld en waarin de therapeut haar behandelvoorstel doet.

Vanzelfsprekend is de aanpak en de duur van een therapeutisch traject iets wat u en uw partner met mij als therapeut samen overeenkomt. Gemiddeld genomen worden er in een traject 8 a 12 sessies afgesproken met telkens tussenpozen van 1 tot 3 weken. Uiteraard behoudt u zelf de regie over het doel, de duur en het proces binnen de therapie.

Methodieken:

Ik maak gebruik van een divers scala aan methodieken. Hieronder vindt u de meest gebruikte:

EFT  (Emotionally Focused Therapy):

 • richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
 • heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën;
 • kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;
 • kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
 • zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;
 • bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

De fases van EFT therapie:

Fase 1 jullie leren het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.
Fase 2 jullie benoemen angsten en behoeftes binnen het patroon.
Fase 3 jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen.

Onderzoeksresultaten van EFT

EFT is meerdere malen wetenschappelijk onderzocht. En EFT is uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. Resultaten van onderzoek zijn:

 • EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partner relatie.
 • De resultaten laten zien dat er na EFT-therapie heel weinig terugval is.
 • EFT is effectief bij diverse (echt)paren, ook bij psychische of lichamelijke  klachten.
 • EFT werkt beter dan andere relatie therapieën.

Contextuele therapie:

Contextuele therapie is een vorm van psychotherapeutische gezinstherapie (systeemtherapie) met een eigen specifieke focus.

De grondlegger van de contextuele school is Prof. Dr. Ivan Boszorrmenyi Nagy, psychiater en familietherapeut. Nagy beschouwt de relatie van de mens met anderen als een relatie over verschillende generaties. Hij zoekt de oorsprong van problemen en levensvragen in wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen: hij spreekt vaak over de balans van geven en ontvangen binnen relaties. Belangrijke focus in deze methodiek is dus ook het onderzoeken op welke wijze je loyaal bent aan je ouders en welke patronen je bewust of onbewust volgt.

Kosten:

De sessies kosten € 90,- per uur excl. BTW.  Helaas hebben de zorgverzekeraars vastgesteld dat relatietherapie niet vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket. Wanneer er binnen de relatietherapie individuele vragen zijn, dan is deze mogelijkheid er wel. Neem gerust contact op om hierover meer informatie te ontvangen!